Gebruikers voorwaarden

Op elke bezoeker en gebruiker van Rally-Web.nl zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Rally-Web.nl publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Rally-Web en derden zijn aangeleverd. Rally-Web behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op Rally-Web.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

De op Rally-Web.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Rally-Web.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op Rally-Web.nl. Rally-Web oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Rally-Web zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Rally-Web en haar gebruikers. Kopieren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder duidelijke bronvermelding naar Rally-Web, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van Rally-Web.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

ZoekenAdvertenties
1

21

21

2